Başvuru Sürecinde Tarifname ve İstemlerin Önemi

BAŞVURU SÜRECİNDE TARİFNAME VE İSTEMLERİN ÖNEMİ

Bir patent veya faydalı model belgesi başvurusu, Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır. Başvuru için verilmesi gereken evraklar arasında bulunan

“BULUŞ KONUSUNU DETAYLARI İLE BARINDIRAN TARİFNAME

Patente konu buluşa ilişkin tüm özellik ve detayların tamamıyla açıklandığı metindir. Bu metinde, buluşun ilgili olduğu teknik alan ve bu alanda mevcut teknoloji içinde yer alan özellikler, buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler, buluşun açıklanması resim gerektiriyor ise hazırlanan resimlere ilişkin açıklamalar yer verilir.

“BULUŞA DAİR UNSURLARI KAPSAYAN İSTEMLER

İstemler ise, başvurunun en önemli bölümlerinden bir diğeridir. İstemler, buluşun patentle korunması istenilen yeni teknik özellikleri içerir. (Varılmak istenen sonuç ya da amaçlar yer alamaz.) Aynı özellikler tarifnamede de yer almalıdır.

“TARİFNAME İÇERİSİNDE BULUNACAK OLAN İSTEMLERE ATIF YAPILAN RESİMLER

patent verilebilirliği etkileyecek en önemli kısımlardır.

Çünkü, bir patent başvuru dosyası hazırlanması esnasında en önemli kısım TARİFNAME ve İSTEMLERİN doğru ifade ile ve şekli açıdan da uygun şekilde yazılmasıdır. Patent başvurularında değerlendirmeler, söz konusu metinler üzerinden yapılır.

Bu nedenle, hazırlanan metnin “başka dillerde tercümesinin” de her açıdan özenle ve konuya, alana dair tecrübesi bulunan bir çevirmen ekip tarafından hazırlanması gerekmektedir.

TARİFNAME ÇEVİRİSİNİN YURTDIŞI PATENT OFİSLERİNİN DEĞERLENDİRMELERİNDE ÖNEMİ

Buluş için Türk Patent Enstitüsü ne yapılan başvurunun şeklen kabulünden sonra başvuru sahibine Araştırma Raporu için  Araştırma ofisi seçilmesi için resmi yazı gönderilir. Başvuru sahibi Türk Patent Enstitüsü ile anlaşması bulunan ülke ofislerden birini ( Rusya, Danimarka, İsveç, Avusturya, Avrupa – EPO-) tercih eder.

Araştırma raporu düzenlendikten sonra başvuru sahibine tebliğ edilir. Araştırma raporunda yer alan ilgili dokümanların kopyaları, araştırma raporuyla birlikte başvuru sahibine gönderilir.

Araştırma raporunun olumlu olması durumunda buluşla ilgili Sistem tercihi yapılması gerekir. İncelemeli Patent tercihi yapılacaksa yine inceleme ofisleri tercih edilir.

İnceleme raporunun olumlu gelmesi durumunda buluşa İncelemeli Patent belgesi verilir. İncelemeli patent inceleme raporunun olumsuz gelmesi durumunda ise başvuru sahibi 2 defa daha olumsuzlukları giderip tekrar inceleme talebinde bulunabilir. İnceleme raporu da 3.şahısların itiraz olasılığına karşı yayınlanır.

Verilen İncelemeli Patent belgesi sadece Türkiye de geçerlidir. Uluslararası patent  istenirse başvuru sahibinin başvuru tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tercih edilen ülkelerde de hak talebinde bulunulabilir.

Dolayısıyla, patent süreçleri marka koruması veya tasarım koruması gibi “ülke bazlı” olarak değil, sadece Türkiye için alınsa dahi “dünya çapında” değerlendirileceğinden, başvuruya dair belgelerin çevirilerinin de herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeyecek şekilde uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.

Yurtdışı patent başvurularında ise, her ülkeye göre mevzuat açısından da ayrıca inceleneceğinden dolayı bu noktada ilgili çevirmen kadrosunun çevirmenlik, teknik alan, patent terminolojisi, patent mevzuatları konusunda uzmanlıkların hepsini barındırması beklenmelidir.