Patent ve Faydalı Model Nedir

PATENT VE FAYDALI MODEL NEDİR?

Patent belgesi ve faydalı model belgesi buluş sahibine, buluşuna dair bilgileri beyan etmesi karşılığında, patente/faydalı modele konu ürünü üretme, satma ve kullandırma konusunda belirli bir süre tanınan hakkı gösterir belgedir.

Bugün bütün gelişmiş ülkeler tarafından kabul görerek uygulanmakta olan patent sistemi, buluş yapılmasına ve sanayinin geliştirilmesine yönelik teşvik açısından oldukça önemlidir.

Dolayısıyla, her nasıl kendimize, şirketimize ait değer biçilebilir mal varlıklarının korunmasına öncelik veriyorsak “entelektüel varlık” olarak da anabileceğimiz marka, tasarım vb. unsurların yanı sıra buluşlarımıza dair korumaları da, özellikle taklit ve rekabet durumlarında rahatlıkla beyan edebilmek adına, bu öncelik sıralamasında üst sıralarda bulundurmalıyız.

BAŞLICA PATENT VERİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ NELERDİR?

Ülkemizde Patent koruması, 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca sağlanmaktadır. Patent verilebilirlik kriterleri ve hangi buluşların patent verilerek korunacağı bahsi geçen mevzuat uyarınca belirlenmiştir.

Bir buluşa patent verilebilmesi için aşağıdaki üç kriterin oluşması gerekmektedir.

Yenilik: Buluşun Türkiye’de ve dünyada yeni olması, daha önce kullanılmamış olması, herhangi bir dergi, bülten vs. yayın organında yayınlanmamış olmasıdır.
Sanayiye uygulanabilirlik: Buluşun yalnızca anlatılabilir fikir ya da teori aşamasında değil, uygulamaya elverişli olmasıdır.
Tekniğin bilinen durumunun aşılması: Buluşun alanında hali hazırda var olan teknolojik aşamayı, daha üst seviyeye çıkartabilecek nitelikte olmasıdır.

TÜRKİYE’DE BULUŞLAR NASIL KORUNMAKTADIR?

İncelemeli patent:

Bu sistem kapsamında başvurular için araştırma ve inceleme raporları düzenlenir.

İncelemesiz Patent:

Bu sistem kapsamında başvurular için sadece araştırma raporu düzenlenir.

Faydalı Model:

Bu sistem kapsamında başvurular için araştırma ve inceleme raporları düzenlenmez. (Tekniğin bilinen durumunu aşamayan buluşlar için diğer iki kriteri karşıladığı noktada alınabilir.)